Ajuntament de Lleida · Teatre Municipal de l'Escorxador · Carrer de Lluís Companys s/n · 25003 · Lleida · Telèfon: 973 279 356 · Fax: 973 279 123 · Correu electrònic: teatre@paeria.cat

26 de set. 2010

1 segon amb l'espectador

Durant 17 hores, 14 espectadors han participat al Taller amb l'Espectador, al Teatre de l'Escorxador, en l'àmbit de l'11è Premi, a Lleida.

Aquest Taller ha canviat la teva manera de veure un espectacle?

E- Sí, sens dubte. Ara sento que sóc capaç d'entendre els nous llenguatges, independentment del missatge de l'obra. He passat d'espectador passiu a espectador actiu que, d'alguna manera, ha d'involucrar-me sempre amb la peça.

6 preguntes a la Sonia i al Jaume

A punt d'acabar el Taller amb l'espectador, ens asseiem amb la Sonia i el Jaume a la plaça de l'Escorxador per fer un balanç d'aquest Taller emmarcat en el Premi d'Arts Escèniques 2010 de Lleida.

Sonia Martínez i Jaume Belló © DR

1. Com definiu "espectador"?
Sonia i Jaume - Per descomptat la definició d'espectador és tot aquell que rep una obra, tant d'una manera que busca com per casualitat, quan troba, per exemple, una obra al carrer. Però en qualsevol cas, tot espectador és considerat aquell que té una predisposició a veure una obra d'una manera activa.

2. Quines són les principals eines per analitzar un espectacle?
Sonia i Jaume - No tots els espectacles volen incidir en el mateix lloc ni busquen ser analitzats de la mateixa manera, alguns sí que exigeixen de l'espectador una actitud intel·lectualment activa i/o crítica, d'altres , però, només busquen una empatia emocional. Potser el més important són les connexions que cada espectador pugui realitzar a partir del seu bagatge previ.

3. Quins són els principals desafiaments per a l'espectador del segle XXI?
Sonia i Jaume -Mantenir la curiositat i estar alerta davant dels canvis, creiem que aquest és el desafiament no només dels espectadors sinó també dels artistes, crítics, programadors, etc. Però més que no pas per a l'espectador, el desafiament és per a l'artista que pretén o busca que cada espectacle sigui irrepetible per a l'espectador.

4. Des de la vostra perspectiva, quin balanç feu d'aquest Taller?
Sonia i Jaume -Molt positiu. Amb tot el que hem parlat amb els participants, el Taller els ha permès d'obrir horitzons i qüestionar-se molt més el que veuen. Alguns participants són professores i estan molt contents ja que trobaran algunes respostes que buscaven per treballar a l'aula amb l'alumnat. Per la nostra part, sentim que els pica més la curiositat.

5. Heu trobat alguna característica particular en aquest grup d'espectadors?
Sonia i Jaume -Sí. Hem trobat una molt bona disposició entre tots, una disposició per ser AQUÍ i treballar junt amb un mateix objectiu. Sentim també un gran estat de concentració i energia que porten cada dia a la sala de treball.

6. Sentiu que canvien les maneres de veure-hi dels participants?
Sonia i Jaume -Sí, totalment. Cada Taller és diferent a cada ciutat, ja que treballem a partir dels espectacles proposats. En el cas de Lleida, a partir dels espectacles del Premi. Poder compartir la mateixa mirada i poder debatre-la és extremadament positiu perquè ells puguin descobrir altres maneres de veure i de sentir un espectacle.

Últim dia del Taller amb l'espectador

Avui el Taller ha comptat amb la presència de Natalia A. Simó, del projecte IBERESCENA

© DR

Els espectadors que participen al Taller han tingut també l'oportunitat de parlar amb José Antonio Portillo per conèixer el seu procés de creació.
© DR


© DR

Últim dia del Premi

Avui es l'últim dia del Premi, una nova oportunitat per conèixer treballs d'alguns dels artistes més novedosos de l'Estat.

Sala 1 (escenari) 12 h i 13 h

José Antonio Portillo Biblioteca de cuerdas y nudos

Espai instal·lació narrativa per a tots els públics a partir de 8 anys. Una estructura circular de fusta amaga la biblioteca més gran del món de volums no publicats. Hi viuen històries que seran ensenyades al públic després d'un diàleg de silenci entre la mirada de l'espectador i els objectes que hi veurà. Instal·lació amb producció de Centro Cultural de Belém de Lisboa.

detall de la instal·lació © DR


detall de la instal·lació © DR

Sala 2, 19 h

Rosa Casado i Mike Brookes Paradise 2 - el sonido incesante de un árbol caído -

Performance multimèdia que descriu un viatge de vacances d'Espanya a Mali i el viatge migratori del Sr. Boyé de Senegal a Espanya. L'efecte acústic de les accions s'amplifica, es grava i es repeteix, amb la qual cosa es genera un pasiatge sonor que ajuda a descobrir nous plànols de percepció.


Muntatge espectacle Paradise 2 © DR


Muntatge espectacle Paradise 2 © DR