Ajuntament de Lleida · Teatre Municipal de l'Escorxador · Carrer de Lluís Companys s/n · 25003 · Lleida · Telèfon: 973 279 356 · Fax: 973 279 123 · Correu electrònic: teatre@paeria.cat

Mostra d'Arts Escèniques Josep Fonollosa, Fono


És la programació que acull els espectacles de les companyies de teatre, dansa, màgia, familiar, circ, etc. de la ciutat de Lleida.
La seva pretensió és afavorir i estimular la creació escènica local, tot oferint-los un espai d'exhibició per a les seves produccions.
La participació a la Mostra es formalitza a través d’una convocatòria pública a la qual poden optar tots els grups escènics domiciliats a la ciutat de Lleida.
 
CONVOCATÒRIA
SOL·LICITUD I FITXA PARTICIACIÓ